Ubezpieczenia majątkowe

Dom lub mieszkanie

Ubezpieczenie domu lub mieszkania gwarantuje ochronę przed żywiołami, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem czy dewastacją. Można zdecydować się na ubezpieczenie tylko od tzw. ognia i innych zdarzeń losowych lub wybrać formułę „all risk”, gwarantującą ochronę przed wszystkimi ryzykami.

Warto wiedzieć
  • Polisa ubezpieczenia domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych stanowi zabezpieczenie kredytu (cesja na bank)
  • Częścią umowy są pakiety ASSISTANCE gwarantujące pomoc w razie kłopotów z mieszkaniem czy zdrowiem domowników
  • Istnieje możliwość ubezpieczenia: zwierząt, roślin, bagażu podręcznego, nagrobków
  • Większość polis można rozszerzyć o ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków dla całej rodziny
  • Art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek okresowej kontroli.

Więcej na isap.sejm.gov.pl


Dom w budowie

Dom, który jest w trakcie budowy, również można ubezpieczyć. W zależności od wybranego wariantu ochrona może być ograniczona do ognia i innych zdarzeń losowych lub obejmować swym zakresem ryzyko kradzieży
Ze względu na wymogi banku polisa taka stanowi zabezpieczenie udzielanego kredytu.


Domek letniskowy

Większość TU oferuje ubezpieczenie domku letniskowego, które swym zakresem zbliżone jest do typowych polis ubezpieczenia domu. Stanowi atrakcyjne zabezpieczenia posiadanego mienia w okresach jesienno-zimowych, kiedy rzadziej przebywamy na terenie domu letniskowego.