Ubezpieczenia dla rolników

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków przekraczających łącznie 1 ha i opłacająca w części lub w całości podatek rolny ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Obok polis obowiązkowych istnieją ubezpieczenia dobrowolne, poszerzające zakres ochrony o ryzyka związane z kradzieżą z włamaniem oraz obejmujące ruchomości domowe i chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków całą rodzinę.