Ubezpieczenia komunikacyjne

OC Komunikacyjne

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Co do zasady polisę OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Odstępstwem są pojazdy historyczne, zarejestrowane czasowo oraz będące w posiadaniu firm prowadzących działalność polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów.

Warto wiedzieć
 • W dniu zarejestrowania pojazdu (bez względu na rodzaj) na terenie RP koniecznie należy wykupić ubezpieczenie OC komunikacyjne
 • Kary za brak OC
  – Samochody osobowe – równowartość dwukrotnego min. wynagrodzenia za pracę
  – Samochody ciężarowe, ciągniki sam. i autobusy – równowartość trzykrotnego min. wynagrodzenia za pracę
  – Pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 min. wynagrodzenia za pracę
  więcej o karach za brak OC
 • W dniu nabycia pojazdu mechanicznego na terytorium RP przechodzą na nabywcę prawa i obowiązki wynikające z polisy OC (UWAGA! Taka polisa „nie wznawia się” na kolejny okres ubezpieczenia)
 • O sprzedaży pojazdu mechanicznego należy powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe w terminie 14 dni
 • Wypowiedzenie OC
  – Właściciel pojazdu – max. na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia
  – Nabywca pojazdu – w każdym momencie trwania polisy

Polecamy artykuł zamieszczony na stronie Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Różnice w OC komunikacyjnym w różnych TU

Obecnie TU zróżnicowały zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Dzięki temu można dobrać taką ofertę OC, która spełni indywidualne oczekiwania. Jedne firmy pozostały przy tradycyjnym OC, inne dodały do zakresu różne przywileje, co zdecydowanie wyróżnia ich ofertę, np:

 • Bezpłatny Assistance w razie wypadku lub kolizji
 • bezpłatna Zielona Karta konieczna na wyjazd poza terytorium Unii Europejskiej
 • Ochrona zniżki po szkodzie
 • Likwidacja szkody we własnym TU

Chętnie przybliżymy szczegóły i wyjaśnimy różnice w biurze, telefonicznie lub e-mailowo.


Auto Casco

Autocasco to niezwykle przydatne, dobrowolne ubezpieczenie pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzeiżą pojazdu. Warunki Ogólne oferowane przez TU znacznie różnią się zakresem, sposobem likwidacji szkody i oczywiście ceną.
Znając indywidualne potrzeby klienta dobieramy taki rodzaj AC i w takim Towarzystwie Ubezpieczeniowym, który w pełni zaspokoi oczekiwania klienta.

Warto wiedzieć
 • Autocasco można wykupić bez względu na wiek pojazdu
 • Zakres ubezpieczenia od prostej formuły do all risk
 • Udziały własne oraz franszyzy w zależności od wybranego wariantu
 • Likwidacja szkody: kosztorys, sieć warsztatów niezależnych, ASO

Assistance

Assistance, to ubezpieczenie gwarantujące pomoc w razie wypadku, problemów z autem i wiele usług dodatkowych. Każde TU oferuje różne rodzaje ubezpieczenia ASS, a do nas należy dobór takiego rozwiązania, które w pełni zaspokoi oczekiwania indywidualne.

Warto wiedzieć
 • Większość TU oferuje bezpłatny Assistance w razie wypadku lub kolizji.
 • Rozszerzone zakresy Assistance są opcjami płatnymi i różnią się cenowo w zależności od wybranego wariantu.
 • Pomoc można ograniczyć do terytorium RP lub rozszerzyć na całą Europę.
 • Generalnie szerszy zakres ubezpieczenia Assistance wykupujemy wraz z polisą OC lub AC.
 • Istnieje możliwość wykupienia krótkoterminowej polisy na konkretny wyjazd.
 • Szkody zgłoszone z ryzyka Assistance nie wpływają na przebieg ubezpieczenia OC i AC.
 • Assistance można wykupić bez względu na wiek pojazdu.

Szyby

Ubezpieczenie szyb to świetne rozwiązanie dla kierowców, polegające na naprawie szyb bez angażowania własnych środków. Działa niezależnie obok ubezpieczenia Autocasco i nie wpływa na przebieg ubezpieczenia. Obejmuje wszelkie pęknięcia i odpryski, które nie zostały spowodowane wadami technicznymi pojazdu.
Zakresy i ceny ubezpieczenia różnią się w zależności od TU.

Warto wiedzieć
 • Jazda z uszkodzoną szybą skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję.
 • Posiadając ubezpieczenie szyb można zgłosić kilka szkód w ciągu obowiązywania polisy, aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia.

NNW komunikacyjne

NNW komunikacyjne gwarantuje wypłaty odszkodowania dla wszystkich pasażerów poszkodowanego w wypadku auta. Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w związku z ruchem pojazdu oraz innych zdarzeń w zależności od TU.

Warto wiedzieć
 • Składki za ubezpieczenie NNW są zróżnicowane w zależności od przyjętej sumy ubezpieczenia.
 • Większość TU oferuje rozszerzenia do NNW, np ubezpieczenie rodziny, zawał serca, udar mózgu itp.

Opony

Ubezpieczenie opon to niedrogi dodatek do ryzyk OC lub AC, gwarantujący pomoc w przypadku uszkodzenia opony. TU w zależności od zakresu ubezpieczenia pokrywa koszt naprawy i wymiany ogumienia.


Zielona karta

Przy wjeździe do państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina wymagany jest certyfikat Zielone Karty. W przypadku Serbii i Czarnogóry pokrycie gwarantowane w ramach Zielonej Karty wystawionej dla Serbii ograniczone jest do Republiki Czarnogóry i do tej geograficznej części Serbii, która jest pod kontrolą Rządu Republiki Serbii.